Antropologi och tatuering

nov.
09

Nyligen blev jag påmind om hur jag var delaktig i en antropologistudie som gjordes på tatueringar och framförallt tatuerarens roll. Det var ett intressant arbete och jag ville mer än gärna bidra till diskussionen som följde baserat på mina erfarenheter inom branschen. Tydligt är att antropologiska studier inom tatuering har alltjämt gjorts om diverse ursprungsbefolkning i historien samt om vad de olika tatueringarna betydde. Detta har länge varit objekt för studier. Men som studenten inom antropologi påpekade, har inte många liknande undersökningar gjorts idag på våra moderna västerländska tatueringar sedda ur ett antropologiskt perspektiv. Det är tydligt att tatueringarna därigenom har ett symboliskt syfte, ett vis att kommunicera och låta bäraren visa en form av social tillhörighet. Men hur exakt uppstår trenderna, likformigheten och hur väljer vi att tillhöra en viss grupps estetik? Det hela kan såklart jämställas med den klassiska frågeställningen kring tycke och smak. Men i och med att det handlar om permanenta utsmyckningar av kroppen, känns det som ett mer djupgående och permanent behov av att identifiera sig och tillhöra. Jag hoppas kunna snubbla över lite fler studier kring dessa ämnen i framtiden.