Tatuering Malmö

Ett brett urval av tatueringar

Jag har varit verksam inom tatuering och piercing i Malmö sedan 2005 och har genom åren fått en gedigen erfarenhet. Det är av yttersta vikt att lyssna på dig som kund. Jag kommer att försöka överföra dina konstnärliga bildkrav till en tekniskt fungerande tatuering. Du har en idé, jag har som tatuerare och piercare både estetiska samt tekniska aspekter att tillföra. Därifrån kommer vi gemensamt fram till ett snyggt motiv för din tatuering.

Jag går alltid igenom vad som krävs av dig för att ta väl hand om ett utfört arbete samt svarar på alla dina frågor väl på plats i min tatueringsstudio. Men om du vill komma lite förberedd, kan du gärna läsa igenom mina skötselråd eller vanliga frågor om tatuering i förväg.

En närbild av en pågående tatuering

Ibland har du en färdig bild som referens, ibland behövs det modifieringar och ibland har du bara en bild i huvudet. Vid behov tecknar jag upp den tatuering du vill ha enligt önskemål.

Jag använder veganskt tatueringsbläck som ej har använts i djurförsök.

Hitta mig här för en konsultation, så ser vi vad som fungerar bäst för dina idéer.

Låt oss tillsammans skapa lite kroppskonst!

Kort om tatueringens historia

Själva ordet tatuering har sitt ursprung i det polynesiska språket. Konstverket och dess tekniska utförande kallades “tatau”, som i andra språk och tolkningar med tiden blev tatuering. Genom att använda skelett likt djurben och fila till dessa till vassa och kamliknande nålar, kunde man penetrera huden och föra in bläck samt växtpigment för att skapa permanenta markeringar. Ofta ackompanjerades penetrationen av huden med ett hammarliknande benverktyg för att få mer kraft och djup. Upptäckten av att dess permanenta resultat kom sannolikt till av slumpmässiga händelser. Någon kanske fick aska i ett sår från lägerelden som stannade kvar eller olika växter kanske gneds på öppna sår eller scarificationer; dvs medvetet skurna mönster i huden.

En asiatisk man med primitiva ansiktstatueringar

Tatueringar har funnits i tusentals år. Så långt tillbaka vi kan se spår och direkta bevis av detta, sträcker sig ca 5000 år bakåt i tiden. Kvarlevor och mumier från ett femtiotal arkeologiska utgrävningar från olika delar världen vittnar om detta. Flera relativt välbevarade och tatuerade mumier har hittats bl a i Grönland, Sibirien, Alaska, Mongoliet, Kina, Egypten, Sudan, Filippinerna och Anderna. En av de äldsta, mest kända är den så kallade ismannen Ötzi från år 3400 och 3100 före Kristus. Han upptäcktes 1991 i Ötztal-Alperna i gränsen mellan Österrike och Italien. Hans kropp kan nu ses på det arkeologiska museet i Bolzano, Italien.

Att tatuera sig är ett av de äldsta sätten att dekorera sin kropp. Det var och är fortfarande ett sätt att skilja sig ifrån djuret och massan, att vidareutveckla hierarkier och mening. Det är att tillskriva betydelser och status vad gäller stammar, mogen sexualitet samt religion via sin tatuering. Det verkar även tidigare ha fyllt ett medicinskt syfte. Flertalet mumier uppvisar tatueringar på ställen i kroppen som sammanfaller med punkter där bl a reumatism och våra energifält (enligt gammal medicinsk lära i olika kulturer) koncentreras. Det kan ha varit primärt att fysiskt stimulera dessa punkter i kroppen för hälsa och smärtlindrande, men själva färgpigmenten kanske även de hade symbolisk eller medicinsk vikt i detta sammanhang. Vad gäller identitet har det i vissa kulturer med hjälp av tatueringar markerats att kvinnan har fått sin första menstruation och mannen exempelvis ibland när han har gjort sig förtjänt av en tatuering p.g.a. olika hjältedåd eller åstadkommanden. Även på tillhörande nivå har tatueringar fyllt ett syfte, dvs vilken stam, familj eller religion en kan tillhöra.

En bild på en munks tatuerade rygg

Tatueringar tycks ha uppstått på många olika delar av världen i någorlunda samma eror och har givetvis även influerats av varandra med hjälp av resande folk. Många liknande mönster kommer och går likt cykler och än idag tycks trender i tatuering komma och gå. Gammalt blir nytt när nya generationer ska markera sin identitet. Oftast har tatueringar inneburit någon form av status, dvs den tatuerade har förtjänat dem och varit uthållig nog smärtmässigt för att få dem utförda. Det har varit en form av prestation från både mottagaren och tatueraren. I många kulturer har det även inneburit att det har kostat ett visst pris. Men i senare tid har de även använts ofrivilligt i ett högst negativt syfte likt att märka fångar. Att visa för världen att någon är kriminell eller som i andra världskriget; att de är judar.

Ett manligt ansikte med maoritatueringar

Så snart de tidiga europeiska kulturerna hade anammat kristendomen, blev det i princip uteslutande kriminella och sjömän som tatuerade sig. Det gick där alltså rätt tydligt mot att det innebar en lägre status att vara tatuerad. Kring 1980-talet återinfördes mycket av tatueringskonsten med hjälp av populärkulturen där artisterna började uppvisa denna kroppskonst igen. Sakta började modet i tatuering komma åter med hjälp av dessa kulturella förebilder i västvärlden. Tatueringen är och har fortfarande sedan dess haft ett individualistiskt samt rebelliskt uttryck, men framför allt har kvalitén verkligen skjutit i höjden i modern tid. Detta mycket p.g.a. att det är en idag vida respekterad konstform och fler konstnärer söker sig till yrket, men även det faktum att bläck, utrustning och maskiner har fortsatt att utvecklas.

Det finns mycket dokumenterat i ämnet och om du önskar gräva vidare, rekommenderar jag att läsa om de olika kulturernas specifika historia eller tatueringars funktion i historien.

En närbild av en tatuerad handflata