Förhöjd cancerrisk och tatueringar

juni
19

Lunds universitet publicerade nyligen forskning som pekade på en svag korrelation mellan tatuering och ökad risk att drabbas av lymfkörtelcancer; lymfom. Storleken på tatueringen tycks ej påverka utfallet. Det har en tid varit känt att tatueringsbläck kan påträffas i lymfkörtlarna, men allvarliga eller långsiktiga hälsorisker är fortfarande ett relativt okänt område.

Studien visade att risken att drabbas av lymfom ökade med 21 procent hos tatuerade personer, oavsett andra cancerframkallande faktorer såsom ålder och rökning. Dock bör man förstå att lymfom till en början är mycket ovanligt och detta handlar om gruppresultat, inget som nödvändigtvis bör appliceras på individer. Eftersom sjukdomen till en början är så pass ovanlig, bör man ha i åtanke att detta resultat påvisar ett samband, men innebär fortfarande en försvinnande liten risk för att drabbas. Vidare kan en spekulera kring huruvida personerna i studien har tatuerat sig med bättre eller sämre kontrollerade färger - har de kanske till och med tatuerats i utlandet? Är tatueringarna gamla och av sämre färgkvalitet eller relativt nya? Dessa olika frågor kan med delvis förklara varför det ej tycktes finnas en klar effekt av kvantitet bläck på lymfom. Det finns fortfarande mycket kvar att forska i vad gäller denna fråga och utvecklingen av bläck fortsätter att förbättras.

Budskapet här så långt bör nog ändå vara att en medvetenhet kan vara bra att ha, men data är fortfarande vaga och riskerna som kunnat urskiljas är fortfarande mycket små. Att avstå tatuering på grund av den potentiella riskhöjningen är upp till var och en, men det känns väldigt överdrivet med tanke på alla andra riskfaktorer det finns i att leva. För den som vill läsa mer av en sammanfattning av denna studie, finns det att läsa här. Hela studien kan hittas bland publicerade journaler.